Anotace

Cílem přednášky a semináře je seznámit účastníky se základními pojmy korpusové lingvistiky a připravit je na práci s korpusy, které se v posledních letech staly jednou ze základních pomůcek pro vědecké studium jazyka. Úvod do korpusové lingvistiky je rozdělen do několika bloků. V nich se účastníci seznámí se základními pojmy korpusové lingvistiky, naučí se zacházet s několika českými korpusy a dozvědí se, jak sestavit malý jednoduše značkovaný korpus pro speciální účely. Speciální blok v přednášce i semináři bude věnován vztahu mezi korpusem a lexikonem. Cílem je sestavit malý univerzální značkovaný lexikon češtiny, který bude možno použít při práci s vlastními korpusy.

Sylabus

Přednáška (Schäfer)

 1. Teorie korpusové lingvistiky (4 hodiny)
 2. Jak sestavit korpus? (2 hodiny)
 3. Korpusová gramatografie (1 hodina)
 4. Korpusová lexikografie (1 hodina)
 5. Jak sestavit slovník pro účely korpusové lingvistiky? (4 hodiny)

Seminář (Pořízka, Schäfer)

 1. Úvod do vyhodnocování korpusů (literatura, vyhodnocování korpusů psaného jazyka, statistika, korpusy mluveného jazyka) (4 hodiny)
 2. Jak sestavit korpus psaného či mluveného jazyka? (2 hodiny)
 3. Jak sestavit slovník? (6 hodin)

Doporučená literatura

 • Baker, P. – Hardie, A. – McEnery, T.: A Glossary of Corpus Linguistics. Edinburgh 2006
 • Čermák – Klímová – Petkevič: Studie z korpusové lingvistiky. Praha 2000
 • Čermák, F. – Blatná, R. (eds.): Jak využívat Český národní korpus. Praha 2005
 • Čermák, F. – Blatná, R.: Korpusová lingvistika: Stav a modelové přístupy. Praha 2006
 • Esvan, F.: Vidová morfologie českého slovesa. Praha 2007
 • Kol.: Český národní korpus. Úvod a příručka uživatele. Praha 2000
 • Kol.: Průvodce českým akademickým korpusem 1.0. Praha 2007
 • McEnery, T. – Wilson, A.: Corpus Linguistics. An Introduction. Edinburgh 2001
 • Šonková, J.: Morfologie mluvené češtiny: Frekvenční analýza. Praha 2008
 • Šulc Michal: Korpusová lingvistika (první vstup). Praha 1999
 • Šulc Michal: Experimentujeme s češtinou. Jak pracovat s korpusem českého jazyka ve školách i mimo ně. Praha 2007
 • Wynne Martin (ed.): Developing Linguistic Corpora: A Guide to Good Practice. Oxford 2005
 • další publikace ÚČNK

 Pozn.: Řada dalších titulů, zejm. dílčích studií, k jednotlivým tématům bude doporučena v průběhu kurzu.

Prameny - viz *zde*

Požadavky

Forma ukončení kursu
 • přednáška – kolokvium
 • seminář – zápočet
Požadavky pro získání atestace ze semináře
 • pravidelná docházka, aktivita v semináři, průběžná příprava
 • zápočet: úspěšně realizovaný seminární projekt (viz níže)
Požadavky ke kolokviu
 • podmínkou přistoupení ke kolokviu je úspěšné absolvování přednášky i semináře
 • kolokvium integruje teoretické a praktické poznatky přednášky a semináře
Seminární projekt
 • sestavení fragmentu základního slovníku češtiny