Výukové materiály

Některé dokumenty jsou uloženy ve formátu PDF. Pro jejich prohlížení je nutno mít nainstalovaný program Adobe Reader (download). Většina z těchto dokumentů je nadto zaheslována, pro jejich otevření je nutno znát HESLO.

Bonito/Manatee
Morfologické tagsety
Tvorba malých autorských korpusů (Pořízka - Schäfer)

Odborné stati (nyní v tisku), jež se zabývají problematikou tvorby korpusů s využitím korpusového manažeru Manatee/Bonito (v1).

Regulární výrazy
 XML (eXtensible Markup Language)
Varia

Oborné studie

 

Úložiště dat

Do úložiště jsou umísťovány datově objemnější soubory. Materiály je možno z úložiště otevírat i stahovat pro potřeby kurzů. Pro přístup je třeba znát LOGIN a HESLO.

Obsah úložiště viz v sekci Výukové materiály.

 

***VSTUP ZDE***