Seminární projekt

 

  • úkol: sestavení fragmentu základního modularizovaného korpusového slovníku
  • se základními informacemi k seminárnímu projektu budou studenti seznámeni v úvodu kurzu
  • další informace, příp. materiály budou doplňovány dle potřeby v průběhu semestru