Softwarové nástroje

tokenizéry
konkordancery a korpusové manažery

--------------------------------------------------

webová rozhraní a aplikace

NB: Pro přístup ke korpusům skrze Bonito2 je třeba znát LOGIN a HESLO.

varia
textové editory
textové procesory
textové utility
 • TXTcollector (freeware)
  • software pro spojování více textových dokumentů v zadaném adresáři do jednoho souboru
 • WinMerge (CZ menu, GNU GPL & Open Source)
  • nástroj na vizuální porovnávání obsahu souborů
 • Word List (freeware) - alternativní link *stáhnout*
  • aplikace pro generování frekvenčních a abecedních seznamů z textových dokumentů nutno pracovat s kódováním Unicode a s formátem .txt
 • Wordlist Creator (freeware)
  • výstupem aplikace je seznam slov ve vertikále (odstraňuje interpunkci, závorky); text vyžaduje předzpracování (zejm. interpunkce); pracuje s kódováním ANSII i Unicode a s formátem .txt
regex nástroje
XML editory
utility

Aplikace pro operační systém(y)

Tyto aplikace je třeba nainstalovat pro fungování některých softwarových nástrojů.