Budování korpusové databáze

Anotace

Výhradně prakticky zaměřený a pracovní seminář vycházející z aktuálních potřeb korpusových aktivit Katedry bohemistiky, kde je pod vedením Petra Pořízky dlouhodobě budován Olomoucký korpus mluvené češtiny a další korpusové projekty: zejm. Korpus české esejistiky přelomu 19. a 20. století a další, rozsahem menší autorské korpusy (např. Březinův, Klímův). Cíle semináře jsou přímo podřízeny potřebám těchto projektů a půjde zejm. o praktickou práci se shromážděným korpusovým materiálem. Seminář bude realizován (převážně) distanční formou, a je tedy založen na samostatné práci studenta, jenž předloží vypracované zadané úkoly. Konkrétní úkoly, jejich charakter, rozsah apod., to vše bude upřesněno na úvodním semináři.


Doporučená literatura

Veškeré potřebné materiály, dokumenty (či případná sekundární literatura) a nástroje budou doporučeny či poskytnuty dle potřeby během semináře.


Databáze textů
 
Slovníky a příručky