tvorba malých autorských korpusů (P. Pořízka - F. Schäfer)

Odborné stati, jež se zabývají problematikou tvorby korpusů s využitím korpusového manažeru Manatee/Bonito (v1).

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

varia

 

XML (eXtensible Markup Language)

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

regulární výrazy

 

booleovské operátory AND (&), OR (|), NOT (!)

 

windows - příkazový řádek (konzola)

 

PSPad - technické zpracování

 

 

periodika