PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci

Telefon: +420 585 633 165
Email: petr.porizka@upol.cz
Profil: personalia-link

 

Konzultace:

Vizte informace na katederním webu: ODKAZ
 

Kde mne najdete: Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, dveře č. 1.34 (přízemí)