Olomoucký mluvený korpus

Anotace

Pracovní seminář vycházející z potřeb dlouhodobého odborného projektu Olomoucký korpus mluvené češtiny. Cíle semináře jsou přímo podřízeny potřebám projektu, tj. praktická práce se shromážděným korpusovým materiálem. Seminář bude realizován distanční formou.
Pro praktickou práci je nutná důkladná znalost transkripčních pravidel OMK i fonetické transkripce.
Seminář je založen zejména na samostatné práci studenta, jenž předloží vypracované zadané úkoly. Ty jsou zaměřeny výhradně na praktickou stránku komunikátů (nahrávek a přepisů) Olomouckého mluveného korpusu: úkolem studenta bude kontrola, "pročištění", úprava, příp. přepis několika již hotových nahrávek/transkriptů (konkrétní počet přepisů bude závislý i na délce komunikátů - bude upřesněno v semináři). Seminární práce vychází z potřeb korpusového projektu.

Doporučená literatura

Materiály k nahrávkám a transkriptům projektu OMK.

Viz též sekci Dokumenty.

Veškeré další potřebné materiály budou doporučeny či poskytnuty dle potřeby během semináře.