korpusy -- databáze -- nástroje

české korpusy


korpusové nástroje ÚČNK

  • SyD - korpusový průzkum variant ze synchronního i diachronního pohledu
  • Morfio - průzkum produktivity slovotvorných modelů češtiny
  • KWords - analýza klíčových slov, jejich vztahů a frekvenčních distribucí
  • InterText - editor pro zarovnávání paralelních textů

 

nástroje ÚFAL MFF UK Praha - rozcestník

nástroje NLP FI MU Brno - rozcestník-1 a rozcestník-2

nástroje ÚČL AV ČR - rozcest ník a manuál

STYX (cvičebnice české morfosyntaxe)

 

slovníky ÚJČ AV ČR

 

ostatní